Cialis (tadalafil)

Cialis er et medikament som brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Medikamentet beroliger musklene i veggene av blodkar, for derved å øke blodstrømmen til visse deler av kroppen.

 • Fås kun på resept
 • Både Cialis og Cialis Daily er tilgjengelig
 • Tilgjengelig i dosene 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg
 • Første impotens behandlingen som er godkjent for behandling av forstørret prostata (Cialis 5mg)

Hva er Cialis?Bilde av Cialis 20mg forpakning

Cialis brukes til behandling av erektil dysfunksjon, en vanlig tilstand som refererer til en vanskelighet med å oppnå eller opprettholde en ereksjon hos menn. Tilstanden er vanligvis definert som den manglende evne til å få en ereksjon i en forlenget eller tilbakevendende periode.

Erektil dysfunksjon kan være forårsaket av fysiske eller psykologiske faktorer, men Cialis har vist seg å hjelpe et bredt spekter av menn med å kunne ha sex igjen. Cialis tabletter inneholder virkestoffet tadalafil som virker ved å hjelpe blodårene i penis til å slappe av, slik at blodet kan strømme inn i penis.

Cialis er meget lik en annen medikament kalt ADCIRCA, som brukes i behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, da virkestoffet i begge legemidlene er tadalafil.

Cialis kommer i tablett form som skal tas oralt. Den er tilgjengelig i både 10 mg og 20 mg doser. Produsenten, Eli Lilly and Company, tilbyr også Cialis Daily tabletter, som kommer med doser på 2,5 mg eller 5 mg. Disse skal man ta daglig.

Hvor effektiv er Cialis?

Både 10 mg og 20 mg Cialis tablettene kan redusere symptomene på erektil dysfunksjon i opptil 36 timer. Dersom du ikke opplever en effekt ved bruk av 10 mg tabletter, kan du prøve 20 mg tablettene. Effekten av Cialis varer mye lenger enn andre erektil dysfunksjon medisiner som for eksempel Levitra. Cialis har vist seg å hjelpe et bredt spekter av menn med erektil dysfunksjon. Dens effekt er vist hos diabetikere og noen ganger hos menn som har lidd ryggmargsskader.

Noen menn opplever at Cialis Daily er en bedre løsning fordi det gir rom til mer spontanitet. Det er ikke nødvendig å planlegge å ta en tablett før sex dersom du er på en daglig dose.

Cialis er også vist effektiv mot behandling av prostataproblemer

Cialis Daily er også foreskrevet som et medikament for godartet forstørret prostata (BPH), og er den første potenspillen som er godkjent for behandling av både impotens og prostataproblemer. Dersom du lider av forstørret prostata og erektil dysfunksjon kan du bruke Cialis Daily som en behandling for begge deler samtidig. Dosen 5 mg foreskrives som medikament for BPH da ikke nok forskning er gjort på effekten av den lavere dosen 2,5 mg.

Mens medisinen har vist seg å være effektivt for mange mennesker, er det en sjanse for at Cialis ikke vil fungere for deg. I dette tilfellet kan du prøve en alternativ medisin som Levitra eller Viagra.

Hvordan virker Cialis?

Cialis er en medisin som inneholder den aktive ingrediensen tadalafil. Tadalafil tilhører en gruppe legemidler som kalles PDE5 hemmere (fosfodiesterase type 5). Den brukes til å behandle erektil dysfunksjon, og er noen ganger foreskrevet for å behandle symptomene på en forstørret prostatakjertel.

For at en mann skal få ereksjon, må en rekke hendelser skje. Dette innebærer signaler som sendes gjennom nervesystemet og utslipper kjemikalier i vevet av penis. En av disse kjemikaliene er kjent som syklisk guanosinmonofosfate (cGMP). Syklisk GMP virker ved å berolige et tynt lag av muskelen som finnes i veggene av blodkar. Dette gjør at mer blod kan strømme til i penis og dermed blir en ereksjon mulig. Syklisk GMP er vanligvis brutt ned av fosfodiesterase type 5 (PDE5). Tadalafil stopper PDE5 fra å virke i kroppen din, og derfor blir ikke cGMP brutt ned.

Som et resultat blir blodårene i penis utvidet lenger og blodgjennomstrømningen øker og bistår i å holde en ereksjon. Dog øker tadalafil bare den funksjonen de kjemiske stoffene allerede gjør for å forårsake en ereksjon. Dette betyr at seksuell stimulering er nødvendig for at en mann skal få en ereksjon. Cialis vil ikke være til hjelp dersom du ikke lider av erektil dysfunksjon (eller BPH).

 

Illustrasjon av hvordan PDE5-hemmeren Tadalafil i Cialis forhindrer produksjonen av PDE5 som resulterer i at en ereksjon kan oppstå og opprettholdes.

Hjernen signaliserer ved seksuell stimulering at nitrogenoksid (NO) slippes ut til penis. NO transporteres inn i muskelcellene, hvor enzymet guanylatsyklase (GC) som produserer cGMP. En økt konsentrasjon av cGMP fører til utstrømningen av kalsiumioner (Ca++) som resulterer i muskelavslapning. Blodkarene utvider seg, blodtilførsel i svamplegemene øker og blodet samler seg som resulterer i en ereksjon. Ved utløsning av enzymet PDE5 reduserer cGMP-nivået og penis vil bli slapp. Menn som lider av impotens vil ha en større produksjon av PDE5, som gjør at det vil være vanskeligere å oppnå og opprettholde en ereksjon. PDE5-hemmere, som f.eks Tadalafil (aktiv ingrediens i potenspillen Cialis), hemmer PDE5 enzymet og forhindrer reduksjon av cGMP-nivåer og gjør det mulig å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Cialis dosering

Doser av Cialis vil variere i en behandling av erektil dysfunksjon. Både 10 mg og 20 mg tablettene er ment å bli tatt når det trengs, rundt en time før du planlegger å ha sex. Ikke ta disse Cialis tablettene mer enn én gang per dag. Virkestoffet tadalafil i disse dosene gjør at Cialis er effektiv i opptil 36 timer, og pillen kalles derfor ofte helgepillen.

Første gang man prøver Cialis får man som oftest foreskrevet en 10 mg dose. Hvis dette viser seg å være for svakt, vil legen din foreskrive 20 mg tabletter. Men dersom du opplever bivirkninger med 20 mg tabletter, kan du bytte tilbake til 10 mg tabletter. Hos unge menn er en dose på 10 mg vanligvis nok.

Dersom du opplever at behandlingen med 10 mg eller 20 mg tabletter virker, men du ønsker å ha sex minst to ganger i uken, finnes det et annet alternativ for deg. Cialis Daily tabletter inneholder enten 2,5 mg eller 5 mg tadalafil, og er tatt én gang per dag. Dette gir deg en større fleksibilitet, fordi du ikke trenger å planlegge når du skal ha sex. Med Cialis Daily bør du ta tabletten til samme tid hver dag.

Hvordan bruke Cialis?

Det er viktig at du tar Cialis nøyaktig som anvist av legen din. Les alltid pakningsvedlegget som følger med medisinen.

Ikke ta Cialis mer enn én gang per dag. Hvis du tar Cialis etter behov, vil du ikke være på en doseringsplan. For de som tar Cialis Daily er det viktig å holde seg til doseringsplanen og ta den hver dag. Dersom du skulle glemme å ta en dose, så skal du ta den så snart du husker det. Men hvis du ikke husker det før det nærmer seg neste dose, skal du bare vente og hoppe over den ene tabletten. Du skal aldri ta dobbel dose. Du kan ta dine Cialis tabletter med eller uten mat. Svelg tablettene hele med et glass vann.

Det er viktig å huske på at impotens skyldes underliggende faktorer. Noen av disse faktorene er fysisk og andre er psykologiske. Når det gjelder fysiske faktorer er det viktig å huske på at du kan bidra til å redusere erektil dysfunksjon gjennom livsstilsendringer. Det kan være lurt å vurdere om du burde gå ned i vekt, slutte å røyke eller redusere inntaket av alkohol i et forsøk på å forbedre erektil funksjon. Impotens er en komplisert tilstand. Mens Cialis og andre medisiner kan hjelpe deg med å få ereksjon, er det like viktig å adressere de underliggende årsakene til tilstanden.

Cialis forholdsregler

Det er viktig å fortelle legen din om eventuelle allergier du har før du starter på nye medisiner. Den viktigste i forhold til Cialis er en eventuell allergi overfor tadalafil eller andre ingredienser som finnes i tablettene.

Første gang du tar Cialis er det best å ikke kjøre bil eller betjene tyngre maskiner rett etter inntak. Medisinen har vist seg å føre til svimmelhet hos noen mennesker, så det er lurt å se hvordan Cialis påvirker deg før du potensielt setter deg selv eller andre i fare.

Det anbefales at du ikke drikker alkohol mens du tar Cialis. Kombinasjonen kan føre til et fall i blodtrykket som gjør at du føler deg svimmel, og i tillegg er det bevist at alkohol kan føre til nedsatt seksuell ytelse. Det anbefales at du unngår grapefruktjuice mens du tar Cialis. Juicen påvirker måten kroppen fjerner tadalafil fra blodet, og kan føre til høyere blodnivåer som øker risikoen for bivirkninger.

De som lider av nedsatt nyrefunksjon bør være forsiktige når de tar Cialis medisinering. Problemer med leverfunksjonen gir også en grunn til å være ekstra oppmerksom. De som lider av kardiovaskulære sykdommer bør utvise forsiktighet. Menn som har en fysisk abnormitet av penis bør også utvise forsiktighet. Dette inkluderer arrdannelse, alvorlig kurvatur og Peyronies sykdom.

Dersom du lider av tilstander som sigdcelleanemi, benmargskreft eller leukemi er det en risiko for at du vil oppleve en forlenget ereksjon. Du bør være forsiktig med å ta Cialis dersom du har en av disse tilstandene.

Hvis du lider av en tilstand der du har blitt anbefalt å avstå fra å ha sex, for eksempel alvorlige hjertesykdommer, bør du ikke ta Cialis. Det samme gjelder for alle med ustabil angina. Ikke bruk Cialis hvis du har hatt et hjerteinfarkt i de siste tre månedene, eller et slag i de siste 6 månedene. Medisinen bør ikke brukes hos menn som har lidd mild til alvorlig hjertesvikt i de siste 6 månedene.

De med unormale hjerteslag er også anbefalt til å ikke ta Cialis. Det samme gjelder for menn med lavt eller ukontrollert høyt blodtrykk. Hvis du har opplevd non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) bør du ikke ta Cialis. Denne øyetilstanden fører til plutselig, delvis tap av synet på ett eller begge øyne.

Alle som har arvelige problemer som galaktoseintoleranse,lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorpsjon bør ikke ta Cialis ettersom tablettene inneholder laktose.

Cialis interaksjoner

Fortell alltid legen din om eventuelle andre medisiner du tar før du starter en Cialis behandling. Dette er viktig for at din lege skal kunne avgjøre om det er trygt for deg å starte på en Cialis behandling.

En av de mest alvorlige interaksjoner med tadalafil er noen form for nitrat medisiner. Denne kombinasjonen kan føre til en stor nedgang i blodtrykket, noe som fører til svimmelhet, besvimelse og noen ganger hjerteinfarkt.

Følgende er nitrat medisiner som bør unngås:

 • Glyseroltrinitrat, isosorbidmononitrat eller isosorbiddinitrat (disse er medisiner som brukes til å behandle angina eller hjertesvikt. Dersom du kjenner smerter i brystet etter å ha tatt Cialis er det viktig at du ikke tar nitrat medisiner)
 • Nicorandil
 • Amylnitritt (noen ganger kalt “poppers”)

Vær forsiktig hvis du tar medisiner for å behandle høyt blodtrykk. Bruk av disse legemidlene samtidig som Cialis kan føre til et ytterligere fall i blodtrykket. Selv om dette sjelden er farlig er det viktig å være klar over at du kan føle deg svimmel etter å ha tatt dosen. Alle som tar Cialis Daily bør spørre sin lege om doseringen av deres blodtrykksmedisin bør justeres.

Svimmelhet er mer sannsynlig hos de som tar doxazosin, en alfablokker medisiner. Ikke ta Cialis og doxazosin samtidig. Visse medisiner bremser nedbrytingen av tadalafil i leveren. Dette øker blodnivået i kroppen og øker risikoen for å utvikle bivirkninger.

Ikke ta tadalafil hvis du allerede bruker andre medisiner for erektil dysfunksjon. Det har ikke blitt forsket på sikkerheten ved å kombinere disse medikamentene.

Lavere doser av tadalafil vil bli anbefalet dersom du tar noen av følgende medikamenter:

 • Antibiotika medisinene klaritromycin og erytromycin
 • Soppdrepende medisinene ketokonazol og itrakonazol
 • HIV proteasehemmere ritonavir og sakinavir

Man kan oppleve at effekten av tadalafil vil reduseres dersom man tar medisiner som gir raskere nedbryting av det i leveren.

Vær oppmerksom på at følgende medisiner kan påvirke tadalafil:

 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Fenytoin
 • Rifampicin

Andre interaksjoner inkluderer teofyllin, en kombinasjon som kan føre til en liten økning i hjertefrekvensen. Fortell legen din dersom du tar teofyllin.

Cialis bivirkninger

Som med alle medisiner er det en sjanse for at du vil få bivirkninger når du tar Cialis. De fleste av de milde bivirkningene vil bli borte over tid ettersom kroppen blir vant til behandlingen. Dersom du opplever at de fortsetter eller forverres bør du kontakte legen din.

Blant de hyppigst rapporterte bivirkningene er hodepine, magesmerter, ryggsmerter, muskelsmerter, tett nese, rødme og svimmelhet. Du kan redusere risikoen for å oppleve svimmelhet og ørhet ved å passe på at du reiser deg opp saktere. Andre vanlige bivirkninger inkluderer halsbrann.

Mindre vanlige bivirkninger kan inkludere økt hjertefrekvens og hjertebank. Noen mennesker opplever et fall eller en økning i blodtrykket, neseblod og svetting.

Vær oppmerksom på at seksuell aktivitet vil gjøre at ditt hjerte jobber hardere. Dette er spesielt viktig for alle som har hjerteproblemer. Dersom du har et problem med hjertet er det svært viktig at du søker legehjelp umiddelbart dersom du opplever kraftig svimmelhet, besvimelse, smerter i brystet / kjeve / venstre arm eller kvalme.

I svært sjeldne tilfeller kan Cialis føre til endringer i synet ditt, inkludert midlertidig eller permanent blindhet i ett eller begge øyne. Hvis dette skjer bør du slutte å ta Cialis og søke medisinsk hjelp. Risikoen for synsforstyrrelser er litt høyere dersom du lider av hjertesykdom, diabetes, andre øyeproblemer, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, hvis du røyker, eller hvis du er eldre enn 50 år. En annen sjelden bivirkning innebærer et plutselig tap eller reduksjon i hørsel. Dette kan være ledsaget av øresus. Slutt å ta Cialis og søk medisinsk hjelp dersom dette skjer. I sjeldne tilfeller har det blitt rapportert om anfall, elveblest, midlertidig hukommelsestap og migrene. Mens en alvorlig allergisk reaksjon på Cialis er sjelden, kan det forekomme. Symptomer inkluderer et svært kløende utslett, hevelser, svimmelhet og problemer med å puste. Få øyeblikkelig hjelp dersom du opplever disse symptomene.

Cialis kan noen ganger føre til en smertefull eller langvarig ereksjon som varer i over fire timer. Hvis dette skjer bør du søke medisinsk hjelp ettersom forlenget ereksjon kan føre til permanente problemer.

Hvordan kjøper jeg Cialis, trenger jeg resept?

Cialis (tadalafil) er et reseptbelagt legemiddel og du trenger derfor en resept for å få Cialis tabletter.

Ettersom Cialis er en reseptbelagt medisin må du konsultere med en lege og få foreskrevet en resept før du kan starte på en behandling. Din fastlege vil vurdere din egnethet for å få Cialis behandling før en resept blir utstedt. Det er viktig at du kjøper Cialis på resept fordi medisinen kan forårsake alvorlige bivirkninger hos enkelte mennesker. Din fastlege vil kunne fortelle deg om du tilhører noen høyrisikogrupper. Derfor skal du alltid oppsøke lege før du starter noen form for ny behandling.

Dessverre er det et voksende svart marked for Cialis og andre ereksjonsproblem behandlinger. Ikke kjøp medisiner på gaten eller fra postordretjenester annonsert på internett. Pass alltid på at du får din medisin fra en pålitelig forhandler. Du kan få foreskrevet en resept på nettet ved å gjennomgå en nettkonsultasjon med en lege, du vil så kunne få tilsendt resepten til deg eller kjøpe også medisin som vil bli sendt gjennom posten fra et norsk apotek. Dersom du bestiller på nettet er det viktig at du passer på at forhandleren du bruker er regulert av medisinske myndigheter. Disse kan omfatte CareQuality Commission eller the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Kilder

drugs.com
webmd.com
netdoctor.co.uk
medicines.org