Levitra (vardenafil)

Levitra er en medisin for erektil dysfunksjon, også kalt impotens, som inneholder virkestoffet vardenafil. Den er tilgjengelig i ulike doser og også som en oppløselig tablett. Den oppløselige tabletten er dessverre ikke tilgjengelig på det norske markedet enda.

 • Reseptbelagt legemiddel for impotens
 • Effektiv innen 25-60 minutter, og er effektiv i opptil 5 timer
 • Finnes i dosene 5 mg, 10 mg og 20 mg
 • Finnes også i oppløselig tablett

Hva er Levitra?

Levitra er foreskrevet for behandling av impotens, en tilstand som rammer mange menn. Det refererer til vanskelighetene med å oppnå eller å beholde en ereksjon. I de fleste definisjoner av erektil dysfunksjon refererer man til et langtidsvarende eller tilbakevendende problem og ikke et enkelt tilfelle. Både fysiske og psykologiske faktorer kan være årsak til denne tilstanden.

Levitra har vist seg å hjelpe en rekke menn med å oppnå ereksjon og dermed kunne gjenoppta sitt sexliv igjen. Den aktive ingrediensen vardenafil stimulerer til høyere blodtilførsel i penis og dermed blir en ereksjon mulig igjen. Levitra blir vanligvis tatt som en tablett, enten som 5 mg, 10 mg eller 20 mg former. Levitra finnes også som en smeltetablett, en oppløselig tablett som bare kommer i dosen 10 mg.

Hvor effektiv er Levitra?

Du bør ta Levitra tabletten mellom 25 minutter til en time før du skal ha sex. Dette betyr at Levitra tabletten inneholder et raskere virkemiddel enn alternative behandlinger som for eksempel Cialis og Viagra. Effekten av medisinen kan vare opp til fem timer.

Levitra smeltetablett bør tas en time før du har planlagt å ha sex. Dette er fordi en smeltetablett bruker litt lengre tid for å virke. Levitra smeltetablett er spesielt bra for deg som har vanskeligheter med å svelge tabletter. I tillegg er det en diskret måte å ta et potensmiddel på.

I motsetning til Cialis som varer i 36 timer varer Levitra i rundt fem timer, men den jobber litt raskere enn Cialis. Levitra smeltetabletter tilby også en mer subtil tilnærming til å innta en erektil dysfunksjon medisin. Din legen vil hjelpe deg med å finne riktig dose av Levitra. Hvis dette ikke fungerer, kan du få foreskrevet Cialis eller Viagra.

Hvordan fungerer Levitra?

Levitra medisinen inneholder vardenafil, den aktive ingrediensen som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere. Tablettene brukes til behandling av erektil dysfunksjon.

Prosessen med å få en ereksjon er lang og kompleks. Det er nervesystemet som sender signaler rundt i kroppen og utslipper kjemikalier ut i penis. Et vesentlig kjemikal i denne prosessen kalles syklisk guanosinmonofosfate (GMP). Dette kjemikalet arbeider for å berolige det tynne laget av muskel som finnes i veggene av blodkar. Som et resultat av dette blir mer blod i stand til å strømme inn i penis slik at den blir oppreist.

Under normale omstendigheter blir syklisk GMP brutt ned av fosfodiesterase type 5. Men vardenafil blokkerer virkningen av fosfodiesterase type 5, hvilket innebærer at syklisk GMP ikke påvirkes. Dermed blir blodårene i penis utvidet lengere, blodstrømmen øker og du vil kunne holde penis erigert. Samtidig kan vardenafil bare øke funksjonen av det kjemikalet du trenger for å oppnå ereksjon, noe som betyr at du trenger noe seksuell stimulering for å kunne oppnå en erigert penis.

Illustrasjon av hvordan PDE5-hemmeren Vardenafil i Levitra forhindrer produksjonen av PDE5 som resulterer i at en ereksjon kan oppstå og opprettholdes.

Hjernen signaliserer ved seksuell stimulering at nitrogenoksid (NO) slippes ut til penis. NO transporteres inn i muskelcellene, hvor enzymet guanylatsyklase (GC) som produserer cGMP. En økt konsentrasjon av cGMP fører til utstrømningen av kalsiumioner (Ca++) som resulterer i muskelavslapning. Blodkarene utvider seg, blodtilførsel i svamplegemene øker og blodet samler seg som resulterer i en ereksjon. Ved utløsning av enzymet PDE5 reduserer cGMP-nivået og penis vil bli slapp. Menn som lider av impotens vil ha en større produksjon av PDE5, som gjør at det vil være vanskeligere å oppnå og opprettholde en ereksjon. PDE5-hemmere, som f.eks Vardenafil (aktiv ingrediens i potenspillen Levitra), hemmer PDE5 enzymet og forhindrer reduksjon av cGMP-nivåer og gjør det mulig å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Levitra dosering

I de fleste tilfeller vil legen forskrive en 10 mg dose av Levitra som skal tas etter behov, men ikke mer enn én gang om dagen. Ta tabletten rundt en time før sex for best effekt. Dosen kan bli justert til 20 mg eller 5 mg avhengig av dine behov. Hvis du benytter alfablokkere, for å stabilisere blant annet blodtrykk, vil du først bli foreskrevet en 5 mg dose. Hos menn eldre enn 65 år er den anbefalte dosen 5 mg.

Hvordan bruke Levitra?

Du bør alltid holde deg til de instruksjonene du får av legen din. Les også pakningsvedlegget som følger med i emballasjen til dine Levitra tabletter.

Du kan ta Levitra med eller uten mat. Derimot anbefales det at du ikke tar medisinen sammen med et måltid som har høyt fettinnhold. Dette kan forsinke absorpsjonen av Levitra i kroppen og utsette virkningen. Drikk ett glass vann sammen med Levitra tabletten. Ikke ta mer enn én Levitra tablett per dag. Unngå å drikke grapefruktjuice samtidig som du benytter deg av Levitra. Grapefruktjuice kan forsinke prosessene som fjerner vardenafil fra kroppen og øke nivået av medisinen i blodet og dermed øke risikoen for Levitra bivirkninger.

Dersom du skal ta en Levitra smeltetablett fjerner du tabletten fra sin emballasje og plasserer den på tungen. Tabletten vil raskt gå i oppløsning og du bør svelge den. Ikke drikk noen form for væske for å ta tabletten og pass på at du er tørr på hendene før du fjerner Levitra smeltetablett fra sin emballasje. Det faktum at du tar Levitra smeltetablett uten vann betyr at det er en subtil måte å ta din erektil dysfunksjon medisin på. Det vil se ut som du putter en mintpastill i munnen i stedet for å ta en medisin med vann.

Erektil dysfunksjon er en komplisert tilstand med mange mulige årsaker som kan være både fysiske og psykiske. Livsstilsendringer kan være en viktig del av kampen mot impotens. Det kan være at legen din vil anbefale deg å gå ned i vekt, at du slutter å røyke eller drikke mindre alkohol for å øke sjansen til å reversere tilstanden. Levitra kan hjelpe deg til å kunne fortsette å ha sex, men det er også viktig å tenke over faktorer som kan være årsaken til impotens i første omgang, og du kan da finne en langvarig løsning på problemet.

Levitra forholdsregler

Du bør alltid informere legen din om eventuelle allergier før du tar noen form for ny medisin. Hvis du er allergisk overfor vardenafil, eller noen av de andre ingrediensene i tabletten, bør du ikke ta Levitra.

Levitra smeltetabletter inneholder sorbitol og er derfor uegnet for menn med sjeldne arvelige problemer med intoleranse overfor fruktose. Tablettene inneholder også aspartam, en kilde til aminosyren Fenylalanin. Dette gjør dem uegnet for menn som har fenylketonuri, en arvelig stoffskiftesykdom.

Levitra bør brukes med forsiktighet hos eldre menn og alle som lider av kardiovaskulær sykdom. En annen forholdsregel er redusert strømning av blod ut av hjertet, en tilstand som kalles aortastenose. Dersom du har en unormal hjerterytme, eller en “forlenget QT-intervall,” bør du ikke bruke Levitra. Det samme gjelder for menn som har hypokalemi, et begrep som refererer til en tilstand med lavt kaliumnivå i blodet. Eventuelle menn med en blødersykdom som hemofili eller aktivt magesår bør ikke bruke Levitra. Dersom du har en fysisk abnormitet av penis, inkludert Peyronies sykdom, en alvorlig kurvatur eller arrdannelse, bør du ikke ta Levitra. Ikke ta Levitra hvis du har noen forhold som fører til en risiko for uønsket forlenget ereksjon (priapisme). Dette inkluderer sigdcelleanemi, bein kreft eller leukemi.

Dersom du lider av nyreproblemer som reduserer funksjonen av nyrene bør du bruke Levitra med forsiktighet. Levitra smeltetabletter skal ikke brukes til å starte behandling for menn med nyreproblemer. De er også uegnet for alle med sluttstadiet av nyresvikt. I disse situasjonene bør du ta standard Levitra tabletter. Redusert leverfunksjon er også et problem hvis du ønsker å ta Levitra. Smeltetablettene skal ikke brukes til å starte en behandling hos personer med milde leverproblemer og de bør heller ikke tas av menn med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Bruk standard tabletter i disse situasjonene.

Dersom legen din har anbefalt at du ikke er i seksuell aktivitet på grunn av et hjerteproblem som for eksempel ustabil angina eller alvorlig hjertesvikt, bør du ikke ta Levitra. Ikke ta Levitra hvis du har lidd et hjerteinfarkt de siste 6 måneder eller et slag i de siste 6 månedene. Medikamentet er også uegnet for alle som har lavt blodtrykk eller arvelig degenerasjon av baksiden av netthinnen. Levitra er ikke egnet for menn som mottar dialyse for alvorlig nyresvikt eller for menn som har alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hvis du noen gang har opplevd non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), en sjelden øyesykdom, bør du ikke ta Levitra.

Levitra interaksjoner

Alltid fortell legen din om eventuelle andre medisiner du tar, enten de er reseptbelagte, reseptfrie eller urtemedisiner, før du begynner på Levitra.

Bruk ikke Levitra dersom du bruker proteasehemmere som en del av en HIV-behandling. Dette kan omfatte ritonavir og indinavir. Denne kombinasjonen fører til en økning i blodkonsentrasjonen av vardenafil og øker risikoen for bivirkninger. Vardenafil må ikke brukes samtidig som nitrat medisinering. Kombinasjonen av disse to stoffene kan føre til et kraftig fall i blodtrykket. Unngå følgende medisiner:

 • Glyseroltrinitrat, isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat (angina eller hjertesvikt behandling – ikke bruk dette til å behandle brystsmerter etter å ha tatt Levitra)
 • Nicorandil
 • Amylnitritt (eller “poppers”)

Ikke bruk vardenafil samtidig som andre impotens behandlinger som for eksempel Cialis eller Viagra. Hvis du har fått foreskrevet antibiotikaen erytromycin, må du ikke ta over 5 mg vardenafil i en 24 timers periode hvor du har tatt erytromycin.

Menn over 75 år som tar følgende legemidler kan øke blodkonsentrasjonen av vardenafil til å øke dramatisk. Yngre menn bør også unngå å kombinere Levitra med disse legemidlene:

 • Itrakonazol (som tas peroralt, via munnen)
 • Ketokonazol (som tas peroralt, via munnen)

Det anbefales at du utviser forsiktighet dersom du tar Levitra samtidig med medisiner som kalles alfa-blokkere. Disse brukes til å behandle høyt blodtrykk eller forstørret prostatakjertel. Denne kombinasjonen kan føre til et fall i blodtrykket og forårsake svimmelhet eller besvimelse. Det er greit å ta Levitra hvis du er stabilisert på alfablokker medisiner, men ikke ta mer enn 5 mg per dag. Dette betyr at Levitra smeltetabletter er uegnet.

Ikke ta dosen av Levitra innen 6 timer av dine alfablokker medisiner. Alfablokkere inkluderer:

 • Alfuzosin
 • Doxazosin
 • Indoramin
 • Prazosin
 • Terazosin

Menn som tar medisiner for uregelmessige hjerteslag bør unngå Levitra. Dette inkluderer følgende:

 • Amiodaron
 • Prokainamid
 • Kinidin
 • Sotalol

Som med alle medisiner bør du være forsiktig med å ta andre medisiner som inneholder vardenafil som en aktiv ingrediens.

Levitra bivirkninger

De vanligste bivirkningene av Levitra omfatter rødme, hodepine, svimmelhet og tett nese. Andre bivirkninger er økt følsomhet for lys, uskarpt syn og vanskeligheter med å skille blå og grønne farger. Mens milde bivirkninger generelt blir bedre med tiden, bør du informere legen din hvis de vedvarer eller forverres. Du kan redusere sannsynligheten for svimmelhet og ørhet ved å reise deg opp sakte når du sitter eller ligger.

Når du tar Levitra kan du oppleve at seksuelle aktiviteter gir deg belastning på hjertet. Dette er spesielt viktig for menn som allerede har hjerteproblemer. Stopp, og oppsøke lege umiddelbart, dersom du opplever følgende alvorlige bivirkninger: alvorlig svimmelhet, kvalme, eller smerter i brystet, venstre arm eller kjeve.

Vardenafil har vært kjent for å forårsake en alvorlig øye sykdom som kalles non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) i svært sjeldne tilfeller. Dersom du opplever plutselig nedsatt syn eller permanent blindhet, slutt å ta Levitra og søk medisinsk tilsyn. Det er større sjanse for at du vil utvikle NAION hvis du lider av hjertesykdom, høyt kolesterol, diabetes, andre øyeproblemer, høyt blodtrykk, hvis du røyker, eller hvis du er over 50 år.

Slutt å ta Levitra dersom du opplever en smertefull eller langvarig ereksjon (priapisme) som varer i 4 timer eller mer. Kontakt lege og være klar over at en langvarig ereksjon kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Ring legen din dersom du føler at du har en rask eller uregelmessig hjerterytme, midlertidig hukommelsestap eller anfall. Det er sjelden å se en alvorlig allergisk reaksjon på vardenafil, men hvis du får en intens kløe, blir veldig svimmel og har problemer med å puste bør du ringe en lege. I sjeldne tilfeller kan vardenafil forårsake plutselig tap av hørsel, noen ganger ledsaget av svimmelhet og øresus. Hvis du opplever dette, slutt å ta Levitra og kontakt lege.

Hvordan kjøpe Levitra, trenger jeg en resept?

Levitra er et reseptbelagt legemiddel og du vil trenge en resept for å få Levitra.

Før du kan begynne å ta Levitra må du konsultere med en lege og få en resept. Legen vil spørre deg en rekke spørsmål angående din erektil dysfunksjon for å vurdere om du trenger behandling. En lege vil utstede en resept hvis han eller hun mener behandlingen er trygg for deg å bruke. Noen nettklinikker tilbyr foreskriving av resepter på nett, uten at du fysisk må oppsøke en lege, som kan være en komfortabel løsning for de som synes dette er sjenerende å gå til en lege om, slippe å vente på en legetime, eller for å slippe å ta seg fri fra jobben.

Når du har fått foreskrevet en resept kan du gå til ditt lokale apotek og hente ut dine medikamenter. Det finnes nå også apotek på nett som lar deg få utlevert medisiner uten å fysisk møte opp og uthente medisinene. Du kan ofte få medisinen levert til ditt nærmeste postkontor, eller noen apoteker tilbyr gjerne forsending til din hjemadresse.

Det er i dag mange forhandlere på det svarte markedet for potenspiller, og du bør aldri kjøpe Levitra eller andre medisiner fra selgere på gaten eller fra uregulerte tjenester som tilbys på nettet. Når det er snakk om å bestille Levitra eller andre potensmidler på nett er det viktig å velge en nettside du kan stole på. Dersom medisinen blir sendt ut fra et norsk apotek, er du sikker på at du får ekte legemidler som er trygg og bruke, og som ikke vil bli konfiskert i tollen.

Alltid kjøp Levitra med en resept. Medisinen kan føre til alvorlige bivirkninger hos noen mennesker. Legen din vil vite om du er i faresonen, vil utstede relevante råd og vurdere hvilken dose som er best egnet for deg. Hvis du bestemmer deg for å bestille på nettet er det viktig at du velger en forhandler som er regulert. De best regulerte forhandlerene omfatter CareQuality Commission og Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Kilder

drugs.com
webmd.com
healthline.com
medicines.org.uk
medicines.org.uk
diagnosia.com
netdoctor.co.uk