Viagra (sildenafil)

Viagra er et reseptbelagt legemiddel som brukes i behandlingen av erektil dysfunksjon, en tilstand som også er kjent som impotens. Medisinen virker ved å øke blodtilførselen til penis og sammen med seksuell stimulering og opphisselse vil det forårsake en ereksjon.

 • Effektiv innen 30-60 minutter og varer i opptil fire timer
 • Den mest brukte behandlingen for impotens
 • Behandling i tablett form som er lett å ta
 • Tilgjengelig i tre doser; 25 mg, 50 mg og 100 mg

Hva er Viagra?

Viagra er foreskrevet som en behandling for erektil dysfunksjon, eller impotens, en vanlig tilstand blant menn, klassifisert som manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon som kan tilfredsstille seksuelle lyster. Erektil dysfunksjon er ikke definert som en sporadisk unnlatelse av å oppnå ereksjon. Tilstanden er vanligvis diagnostisert hvis den manglende evne til å oppnå ereksjon varer i en lengre tid, eller gjentar seg regelmessig.

Det er mange faktorer som kan føre til erektil dysfunksjon, med både fysiske og psykiske hensyn som må tas i betraktning. Siden Viagra ble godkjent i 1998, har medikamentet hjulpet en stor mengde menn.Viagra medisiner inneholder virkestoffet sildenafil, et kjemikalie som øker blodtilførselen til penis for så å oppmuntre til en ereksjon. Viagra tablettene blir tatt oralt og er tilgjengelig i 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter.

Hvor effektiv er Viagra?

Effektiviteten av Viagra varierer fra person til person. De fleste menn vil se resultater mellom 30-60 minutter etter å ha tatt en tablett. Medisinen kan bruke lengre tid til å virke dersom du akkurat har spist et tungt måltid, eller dersom du har drukket alkohol. Det er svært individuelt hvor lenge effekten varer, men Viagra tabletten skal være effektiv i opptil 5 timer etter å ha tatt tabletter.

Det er viktig å huske på at Viagra kun vil fungere dersom du opplever seksuell stimulering. Dersom du føler at Viagra ikke hjelper deg, bør du kontakte lege. Du vil få råd om å eventuelt ta en høyere dose eller å prøve en alernativ behandling for impotens, som Cialis eller Levitra.

Hvordan virker Viagra?

Viagra inneholder virkestoffet sildenafil, en fosfodiesterase type 5 hemmer (PDE5 hemmer). Med hjelp av dette virkestoffet hjelper Viagra tabletten menn som opplever erektil dysfunksjon.

Men for at en mann skal oppnå ereksjon, må en kompleks kjedereaksjon av hendelser skje. Dette vil si at signalene må sendes gjennom nervesystemet og blodet strømme til de såkalte svamplegemene i penis.

Navnet på en av disse kjemikaliene er syklisk guanosinmonofosfate (cGMP). Syklisk GMP virker ved å berolige et tynt lag av muskelen som finnes i veggene av blodkar. Dette gjør at mer blod kan strømme inn og gjøre det mulig å oppnå en ereksjon.

Syklisk GMP er normalt brutt ned av fosfodiesterase type 5, et annet kjemisk stoff som finnes i kroppen. Sildenafil hindrer fosfodiesterase type 5 fra å påvirke syklisk GMP, og derfor blir ikke syklisk GMP brutt ned i kroppen når du tar Viagra (Sildenafil).

Som et resultat blir blodårene i penis utvidet lenger og blodgjennomstrømningen øker og bistår i å holde en ereksjon. Dog øker sildenafil bare den funksjonen de kjemiske stoffene allerede gjør for å forårsake en ereksjon. Dette betyr at seksuell stimulering er nødvendig for at en mann skal få en ereksjon, og selv om virkestoffet sildenafil er aktiv i kroppen i opptil 5 timer, vil mannen ikke ha en ereksjon i alle disse 5 timene uten å ha bli seksuelt stimulert.

Illustrasjon av hvordan PDE5-hemmere som Sildenafil i Viagra forhindrer produksjonen av PDE5 som resulterer i at en ereksjon kan oppstå og opprettholdes.

Hjernen signaliserer ved seksuell stimulering at nitrogenoksid (NO) slippes ut til penis. NO transporteres inn i muskelcellene, hvor enzymet guanylatsyklase (GC) som produserer cGMP. En økt konsentrasjon av cGMP fører til utstrømningen av kalsiumioner (Ca++) som resulterer i muskelavslapning. Blodkarene utvider seg, blodtilførsel i svamplegemene øker og blodet samler seg som resulterer i en ereksjon. Ved utløsning av enzymet PDE5 reduserer cGMP-nivået og penis vil bli slapp. Menn som lider av impotens vil ha en større produksjon av PDE5, som gjør at det vil være vanskeligere å oppnå og opprettholde en ereksjon. PDE5-hemmere, som f.eks Sildenafil (aktiv ingrediens i Viagra og den generiske varianten Sildenafil), hemmer PDE5 enzymet og forhindrer reduksjon av cGMP-nivåer og gjør det mulig å oppnå og opprettholde en ereksjon.

 

Viagra dosering

Hos de aller fleste pasienter pleier man å starte på en dose med 50 mg en gang per dag ved behov. Det er best å ta Viagra opp til en time før seksuell aktivitet.

Legen din vil vurdere effekten av den første dosen og vil så forskrive en daglig dose på 25 mg eller 100 mg etter behov. Hos eldre pasienter (over 65 år) anbefales en dose på 25 mg en gang per dag ved behov for behandling av impotens. Ved bruk av noen visse andre legemidler, eller dersom du lider av visse medisinske tilstander, vil det også bli anbefalt 25 mg dosen i første omgang. En lege vil vurdere hvilken dose som er egnet deg når han eller hun har mottatt dine medisinske opplysninger.

Hvordan bruke Viagra

Viagra bør tas nøyaktig som foreskrevet av legen din. Det er viktig at du leser pakningsvedlegget som finnes i emballasjen av medisinen.Som med alle andre medisiner er det viktig at du holder Viagra utilgjengelig for barn. Oppbevar tablettene på et kjølig og tørt sted og ute av direkte sollys.

 • Det er best å ta Viagra medisinen på tom mage. Dersom du tar tabletten etter et måltid kan det ta lengre tid før du opplever en effekt.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann. Ikke knus tabletten eller del den i to.
 • Ikke ta Viagra mer enn en gang per dag. Du slipper å tenke på at du har glemt å ta en dose fordi Viagra skal tas etter behov.

For best resultat skal du ta Viagra tabletten en time før du planlegger seksuell aktivitet. Noen menn kan oppleve at de oppnår ereksjon innen 30-60 minutter med seksuell stimulering.

Det er ikke tilrådelig å konsumere grapefruktjuice mens du er på en behandling av Viagra. Denne juicen kan øke risikoen for bivirkninger ved å øke nivået av virkestoffet sildenafil i blodet. Begrens alkoholforbruket når du tar Viagra. Kombinasjonen kan forårsake bivirkninger, og redusere effektiviteten av medisinen.

De fysiske årsakene til erektil dysfunksjon kan forbedres ved å gjøre endringer i livsstilen din. Vanlige anbefalinger inkluderer å gå ned i vekt, drikke mindre alkohol og slutte å røyke. Dette kan forbedre erektil funksjon, reversere impotens og bidra til å unngå å oppleve erektil dysfunksjon.

Viagra forholdsregler

Dersom du har noen allergier må du informere legen din om dette før du starter en behandling. Det er viktig at du er oppmerksom på eventuelle allergier overfor sildenafil eller andre inaktive ingredienser som brukes i Viagra tabletter.

Medisinen har blitt funnet å forårsake synsforstyrrelser og svimmelhet hos noen mennesker. Ikke kjør bil eller betjen tungt maskineri rett etter å ha tatt Viagra for første gang.

Dersom du føler deg ør eller svimmel er det best å legge seg ned til følelsen går over. For å unngå svimmelhet ved bruk av Viagra kan det være lurt å reise seg sakte opp fra sittende eller liggende stilling.

Viagra bør brukes med forsiktighet hos eldre mennesker, alle med nedsatt leverfunksjon, nedsatt nyrefunksjon eller hjerte-og karsykdommer.

Forsiktighet anbefales også for personer med aortastenose eller andre tilstander som påvirker hjertet.

Viagra er ikke anbefalt hos pasienter med blødersykdommer som hemofili eller de med magesår. Alle med tilstander som bein kreft, sigdcelleanemi eller leukemi, som kan forårsake forlenget ereksjon, bør også utvise forsiktighet.

Leger bør foreskrive Viagra med forsiktighet hos menn som har en fysisk abnormal (unormal) penis. Dette kan omfatte arrdannelse, alvorlig kurvatur eller Peyronies sykdom.

Viagra skal ikke forskrives til pasienter som lider av forhold som gjør at man er frarådet seksuell aktivitet. Dette omfatter alvorlig hjertesvikt, ustabil angina og andre alvorlige hjertelidelser.

De som nylig har hatt et hjerteinfarkt eller hjerneslag, for mindre enn 6 måneder siden, bør ikke ta Viagra, og det samme gjelder for dem med lavt blodtrykk. Ikke ta Viagra hvis du er under behandling med noen nitrat medisiner.

Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør ikke ta Viagra. Dersom du har retinitis pigmentosa, en gruppe arvelige sykdommer i øyets netthinne, skal du heller ikke bruke Viagra.

Alle som har opplevd en øye tilstand som kalles non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) bør ikke ta Viagra. Tilstanden skader synsnerven og fører til plutselige, delvis nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Ikke ta Viagra hvis du lider av sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, glukose-galaktose malabsorpsjon eller Lapp laktasemangel. Dette er fordi Viagra tabletter inneholder laktose.

Alle som mener de har opplevd en allergisk reaksjon etter å ha tatt Viagra anbefales å slutte å ta medisinen umiddelbart og informere legen sin om dette.

Viagra interaksjoner

Du bør alltid fortelle legen din om eventuelle andre medisiner du tar før du starter en behandling med Viagra. På denne måten vil legen din vite om det kan oppstå noen farlige interaksjoner mellom medikamentene.

Ikke ta Viagra hvis du allerede tar andre medisiner for å behandle impotens. Dette inkluderer avanafil (Spedra), tadalafil (Cialis) og vardenafil (Levitra).

En av de farligste interaksjoner med sildenafil er nitrat medisiner. Denne kombinasjonen kan føre til besvimelse, svimmelhet og hjerteinfarkt.

Følgende er nitrat medisiner som må unngås i kombinasjon med sildenafil:

 • Angina eller hjertesvikt medisiner som
  • Glyseroltrinitrat
  • Isosorbidmononitrat
  • Isosorbiddinitrat
 • Nicorandil
 • Amylnitritt

Fortell legen din dersom du bruker soppdrepende medisiner inkludert ketokonazol eller itrakonazol, eller antibiotika som klaritromycin, erytromycin, eller telitromycin. Disse medikamentene kan øke risikoen for bivirkninger når det tas samtidig som Viagra.

Dersom du tar alfablokker medisiner vil legen din foreskrive Viagra med forsiktighet. Kombinasjonen kan føre til svimmelhet eller besvimelse. Her er ofte Viagra 25 mg foreskrevet.

Vanlige alfablokkere inkluderer:

 • Alfuzosin
 • Doxazosin
 • Indoramin
 • Prazosin
 • Tamsulosin
 • Terazosin

Forsiktighet utvises også hos pasienter som tar HIV proteasehemmere som saquinavir, ritonavir, atazanavir eller indinavir. Viagra 25 mg er foreskrevet personer som bruker proteasehemmere, og en skal ikke overstige 25 mg på 48 timer.

Viagra bivirkninger

Noen mennesker kan oppleve bivirkninger når de tar Viagra. Dette er et aspekt ved alle typer medisiner.

Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, bør du slutte å ta Viagra og søke akutt legehjelp.

Alvorlige bivirkninger inkluderer:

Hjerteinfarkt er en svært alvorlig bivirkning av Viagra.

 • Symptomer på hjerteinfarkt inkluderer
  • Brystsmerter
  • Smerter som sprer seg til kjeve eller skulder
  • Svette
  • Kvalme
 • Synsendringer
 • En smertefull ereksjon eller en som varer i mer enn fire timer

Oppsøk lege hvis du lider noen av følgende bivirkninger:

 • Plutselig hørselstap
 • Hovne hender, føtter eller ankler
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Problemer med å puste
 • Kramper
 • Ørhet

Mer vanlige bivirkninger av Viagra er:

 • Rødme
 • Svimmelhet og hodepine
 • Tåkesyn
 • Tett i nesen
 • Muskelsmerte
 • Mageknip

Mindre vanlige bivirkninger er:

 • Hjertebank
 • Takykardi (hurtig puls)
 • Søvnighet
 • Øresus
 • Kvalme
 • Munntørrhet
 • Utslett

Sjeldne bivirkninger inkluderer:

 • Endring i blodtrykket
 • Neseblødninger
 • Slag

Andre bivirkninger er blitt rapportert, men deres hyppighet er ikke kjent.

Andre bivirkninger inkluderer:

 • Vedvarende ereksjon
 • Anfall
 • Ustabil angina
 • Unormal hjerterytme
 • Alvorlig allergisk reaksjon
 • Alvorlig flassing av huden

Hvordan kjøpe Viagra, trenger jeg en resept?

Viagra er bare tilgjengelig på resept, så du må få en avtale med fastlegen din før du kan begynne å ta medisinen. Dette vil tillate legen din å sjekke om Viagra er en egnet behandling for deg.  Når du har fått en resept kan du kjøpe Viagra tabletter på ditt lokale apotek, eller alternativt legge inn en bestilling på internett. Det finnes et bredt utvalg av nettapoteker som lar deg bestille og betale for medisiner på nett. Disse forhandlerne vil da tilby henting på apotek eller leveranse til deg eller et lokalt postkontor. Før du legger inn en bestilling er det viktig å sjekke at din forhandler er troverdig. Det er verdt å nevne at Viagra er en del av det svarte markedet for potenspiller mot impotens. Uærlige selgere drar nytte av noen menns motvilje mot å oppsøke nødvendig medisinsk råd til å selge Viagra medisiner uregulert på nettet eller via postordre tjenester.  Selv om de lave prisene som tilbys kan være fristende, er det utrolig viktig å oppsøke lege før du starter en behandling med Viagra. Medisinen kan forårsake alvorlige bivirkninger hos enkelte mennesker, og legen din må sjekke at du ikke tilhører noen risikofylte pasientgrupper. I tillegg til at disse forhandlerne kan selge uregulerte medikamenter, som ikke er klinisk bevist effektiv, vil de også bli stoppet og konfiskert i tollen. I enkelte tilfeller kan du forvente å få en bot for ulovlig importering av medikamenter til Norge. Du bør heller ikke sette din helse i risiko ved å kjøpe uregulerte medikamenter.

Når du har en resept er det viktig at du passer på at apoteket du bruker er regulert av de aktuelle medisinske myndigheter. Dette varierer fra land til land, men kan inkludere CareQuality Commission eller the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Dersom medisinen er sendt fra apotek i Norge kan du være sikker på at medisinen er et autentisk legemiddel, og så lenge det er foreskrevet til deg og du følger pakningsvedlegget skal de være trygge for deg å bruke.

Kilder

no.euroClinix.net
drugs.com
medicines.org.uk
patient.info