Priligy (Dapoksetin)

Priligy er en reseptbelagt medisin som brukes til å behandle for tidlig utløsning, også kalt prematur ejakulasjon (PE) hos menn. Tilstanden viser til det å oppnå orgasme for fort, og Priligy (dapoksetin) bidrar til en forsinket ejakulasjon.

 • Reseptbelagt medisin
 • Effektiv behandling for prematur ejakulasjon
 • Oralt administrerte tabletter tatt ved behov
 • Utsetter ejakulasjon, slik at du kan vare opptil 300% lenger

Hva er Priligy?

Priligy er foreskrevet for å forbedre for tidlig utløsning, ved å forsinke orgasme hos menn. For tidlig utløsning er en tilstand der en mann opplever å få utløsning for fort under sex. Ifølge forskning, kan for tidlig utløsning ramme opptil 30% av menn i løpet av livet. Tilstanden kan føre til forlegenhet og irritasjon blant menn, og Priligy bidrar til å behandle symptomer og forsinke orgasme.

Priligy tablettene administreres oralt til menn som får utløsning innen to minutter i gjennomsnitt under samleie. Medikamentet inneholder virkestoffet dapoksetin og er en del av en familie av antidepressive legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI).

Hvordan virker Priligy?

Priligy inneholder virkestoffet dapoksetin som er en form for selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Dapoksetin øker aktiviteten av serotonin, et signalstoff i kroppen din.

Som en nevrotransmitter, er serotonin ansvarlig for å formidle meldinger mellom forskjellige nerveceller. Dette inkluderer de meldingene som forårsaker en mann å ejakulere. Dapoksetin forsinker orgasme ved å øke aktiviteten av serotonin i nervesystemet, og gir deg en mye større kontroll over utløsningen enn tidligere.

Hvor effektiv er Priligy?

Priligy hjelper menn til å vare lenger før ejakulasjon. Som et resultat har noen menn rapportert at de føler seg mindre stresset rundt samleie, og mindre bekymret for varigheten. Dette kan igjen øke din seksuelle tilfredsstillelse, som vil hjelpe både deg og din partner.

Effekten av dapoksetin varierer fra mann til mann. Men hos enkelte har medisinen vist seg å hjelpe mannen til å vare opp til tre ganger, eller 300% lengre enn før.

Hvordan bruke Priligy?

Bruk alltid Priligy som anvist av legen din. For de fleste menn er det anbefalt at du tar en tablett 1-3 timer før du planlegger å ha sex.

Priligy tabletter er enkle å ta og skal alltid svelges med vann. Drikk et glass vann med hver tablett for å redusere risiko for besvimelse etter at du tar medisinen. Du kan ta Priligy enten med eller uten mat. Alltid svelge tabletten hel. Dersom du deler den eller knuser den vil det føre til en bitter smak. Bare bruk dapoksetin når du planlegger å ha sex. Denne medisinen er utformet til å tas etter behov.

Ikke ta mer enn én Priligy tablett i løpet av 24 timer. Dette øker risikoen for kvalme og oppkast. Det er anbefalt å diskutere behandlingen med din lege etter at du har tatt seks doser. Dette vil tillate legen å evaluere effekt og sikkerhet. Ytterligere kontroller anbefales ved seks måneders intervaller.

Hvis du bestemmer deg for å slutte å ta Priligy er det tilrådelig å informere legen din om dette. Noen mennesker har rapportert problemer, inkludert svimmelhet og problemer med å sove, etter at de har sluttet å ta dapoksetin.

Ikke ta noen Priligy tabletter som har gått ut på dato. Utløpsdato vil du finne på baksiden av emballasjen. Ikke ta noen tabletter som har blitt tuklet med. Priligy tabletter skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke kast medisinene du ikke bruker i søpla. De skal leveres tilbake til apoteket.

Priligy doser (30 mg vs. 60 mg)

Det finnes to forskjellige doser av Priligy tilgjengelig. For øyeblikket er kun Priligy 30 mg tilgjengelig på det norske markedet. Anbefalt dose kan variere fra mann til mann.

Din lege vil vanligvis foreskrive 30 mg tabletter første gang du starter på behandlingen. På denne dosen viser Priligy maksimal effektivitet med få bivirkninger. Dersom du opplever at Priligy 30mg tabletter ikke forbedrer din for tidlig utløsning, kan legen forskrive deg 60mg tabletter. Ved begge doser bør du ta en tablett 1-3 timer før sex.

Priligy forholdsregler

Fortell alltid legen din om eventuelle allergier du har før du starter på en ny medisin. Dette vil tillate legen din å forsikre seg om at det er trygt for akkurat deg å starte å bruke Priligy. Dersom du er allergisk mot dapoksetin eller noen av de andre ingrediensene i tabletten, vil du ikke få utstedt en resept. Dapoksetin er ment for bruk av menn i alderen 18-64. Det er visse grupper menn som ikke bør bruke medisinen.

Du bør ikke ta dapoksetin hvis du har tatt visse medisiner i løpet av de siste 14 dagene. Disse legemidlene inkluderer SNRI antidepressiva, SSRI antidepressiva, triptaner, tramadol, visse soppmidler, legemidler mot HIV og antibiotika.

Det anbefales å ikke drikke alkohol før du planlegger å ta Priligy medisin. Kombinasjonen av alkohol og dapoksetin kan øke sjansene for svimmelhet, døsighet og besvimelse. Ikke ta Priligy tabletter hvis du har tatt ecstasy, LSD, ketamin, poppers, benzodiazepiner eller visse andre narkotiske stoffer. Epileptikere bør være svært forsiktig med å ta Priligy fordi medisinen har vært knyttet til en økt forekomst av anfall.

Ikke ta Priligy for første gang hvis du skal kjøre bil eller betjene tungt maskineri. Noen menn rapporterer at de føler seg døsig, svimmel eller nær besvimelse når de har tatt Priligy. På grunn av dette er det viktig at du prøver Priligy for første gang i et trygt miljø. Når du vet hvordan legemidlet påvirker deg vil det normalt være trygt å kjøre.

Det er viktig å huske på at dapoksetin er en SSRI medisin. Selv om Priligy ikke er foreskrevet som en antidepressant, brukes enkelte SSRI medisiner til å behandle depresjon. Som et resultat kan noen menn oppleve uro og depressive tanker når de slutter å bruke Priligy. Enkelte har rapportert om abstinenssymptomer etter avsluttet behandling med Priligy.

Ikke ta Priligy dersom du tilhører en av følgende grupper mennesker:

 • Alle under 18 år eller over 65 år
 • De med en historie med besvimelse
 • Alle med alvorlige hjerteproblemer, inkludert hjertesvikt, hjerteblokk, hjerteventilproblemer, angina, syk-sinus-syndrom eller hjerteinfarkt
 • Personer som har lidd episoder av bipolar lidelse, alvorlig depresjon, mani eller hypomani
 • Alle med schizofreni eller annen psykiatrisk sykdom
 • De med ukontrollert epilepsi
 • Alle med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • Alle som har tatt linezolid, litium, monoaminooksidasehemmer antidepressiva (MAO-hemmere), SNRI antidepressiva, SSRI antidepressiva, naturlegemidlet johannesurt, trisykliske antidepressiva, triptaner mot migrene, tramadol eller tryptofan i de siste 14 dagene
 • De som tar soppmidler, inkludert ketokonazol eller itrakonazol
 • HIV-pasienter som bruker medisiner som ritonavir, nelfinavir, atazanavir eller sakinavir
 • Personer som gjennomgår behandling med visse antibiotika, inkludert telitromycin
 • De med sjeldne arvelige problemer med lapp-laktasemangel, galaktoseintoleranse eller glukose-galaktose malabsorpsjon

Priligy bør brukes med forsiktighet i følgende grupper mennesker:

 • Alle med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon eller lett nedsatt leverfunksjon
 • Epilepsi pasienter
 • De med lavt blodtrykk
 • Alle med blødningsforstyrrelser, inkludert hemofili
 • Personer som bruker antikoagulerende medisiner, for eksempel warfarin
 • Alle med økt trykk i øyet og som står i fare for trangvinkelglaukom
 • Personer som er dehydrert

Dapoksetin interaksjoner

Det er viktig at du forteller legen din om eventuelle andre legemidler eller naturmedisiner du tar. Priligy kan samhandle med visse medisiner og øke sannsynligheten for skadelige bivirkninger.

Ikke ta Priligy i kombinasjon med følgende medisiner:

 • Duloksetin
 • Linezolid
 • Litium
 • Monoaminoksidasehemmer (MAOI) antidepressiva, for eksempel fenelzin, tranylcypromin, isokarboksazid, moklobemid
 • Rasagilin
 • Selegilin
 • SSRI antidepressiva, f.eks fluoksetin, paroksetin, sertralin
 • Naturlegemidlet johannesurt (Hypericum perforatum)
 • Tioridazin
 • Tramadol
 • Trisykliske antidepressiva som klomipramin eller amitriptylin
 • Triptaner mot migrene, f.eks sumatriptan
 • Tryptofan
 • Venlafaksin

Det er viktig at du ikke tar Priligy samtidig som erektil dysfunksjon medisiner som Viagra, Levitra eller Cialis. Dette er fordi disse medisinene har vist seg å senke blodtrykket. Dersom de blir tatt i kombinasjon, kan blodtrykket falle til farlige nivåer og forårsake svimmelhet og besvimelse.

Priligy bivirkninger

Priligy (dapoksetin) kan forårsake bivirkninger hos noen mennesker på samme måte som alle andre medisiner. De fleste milde bivirkninger vil bli bedre når kroppen din blir vant til legemidlet, men du bør oppsøke lege dersom de vedvarer eller forverres.

De hyppigst rapporterte bivirkningene av Dapoksetin er hodepine, kvalme og svimmelhet. Andre inkluderer rastløshet, angst, søvnløshet, unormale drømmer og konsentrasjonsproblemer. Noen menn har også rapportert en redusert libido, erektil dysfunksjon, øresus og tretthet. Andre har rapportert tette bihuler, tåkesyn, svetting, mageforstyrrelser, økt blodtrykk og rødme.

I sjeldne tilfeller har det blitt rapportert om depresjon, besvimelse og nervøsitet, mens noen menn har også rapportert mareritt, forvirring, følelse av svakhet, utvidede pupiller, gnissing av tennene og en raskere eller langsommere hjerterytme. Andre sjeldne bivirkninger omfatter svimmelhet etter trening, plutselig søvnighet eller et presserende behov for å gå på toalettet. I sjeldne tilfeller har det vært rapportert om alvorlige allergiske reaksjoner på dapoksetin. Oppsøk lege umiddelbart hvis du føler at du blir tungpustet, får problemer med å puste, hoven, eller har irritert hud.

Det har også blitt rapportert sjeldne tilfeller av følgende bivirkninger:

 • Unormal blødning, vanligvis påvirket hud og slimhinner
 • Redusert appetitt
 • Upassende ADH sekresjon
 • Endret glykemisk kontroll
 • Hyponatremi
 • Sinus takykardi eller bradykardi
 • Økte nivåer av leverenzymer
 • Hepatitt, gulsott eller leversvikt
 • Langvarig ereksjon som varer i mer enn 4 timer, kjent som priapisme
 • Problemer med vannlating som urinretensjon eller urininkontinens
 • Leddsmerter eller muskelsmerter
 • Vektøkning

Trenger jeg en resept for å få Priligy?

For å få dapoksetin mot for tidlig utløsning, trenger du en resept fra en lege.

Dette gjør det slik at medisinsk personell kan vurdere om Priligy er riktig behandling mot for tidlig utløsning for deg. Avgjørelsen kan være basert på helsemessige problemer som du har eller andre medisiner som du allerede tar. Hvis din lege mener det er trygt og gunstig for deg å starte på Priligy tabletter, vil du få utstedt en resept.

I dag finnes det alternativer for deg som ikke vil gå til en konsultasjon hos din fastlege. Noen klinikker tilbyr nå konsultasjoner med nettleger, som vurderer din medisinske tilstand basert på dine svar på en rekke medisinske spørsmål. Dette betyr at man kan få den medisinen man trenger uten å måtte forlate huset. Dersom du har gjennomført en slik nettbasert konsultasjon med en nettlege og du har mottatt en resept, kan du velge om du vil hente tablettene hos ditt lokale apotek eller bestille medisinene gjennom et norsk apotek og få tablettene sendt hjem til deg.

Det er viktig å velge riktig apotek hvis du ønsker å bestille på internett. Det å velge en pålitelig leverandør er utrolig viktig, men dessverre ikke alltid like lett. Det beste alternativet er å bestille fra et apotek som du kjenner godt. I Norge finnes det flere store apotekkjeder, blant annet Apotek 1, Boots Apotek, Vitusapotek og Ditt Apotek, der du kan hente dine medisin fra. Hvis du velger å bestille resepten på nett, og få medisinen fra en av disse apotekene i Norge, er det sikkert at du vil motta ekte og trygge legemidler.

Derimot finnes det andre nettbutikker som selger falske medisiner. Dette er et økende problem over hele verden. Noen av disse nettstedene har lave priser og tilbyr deg tabletter uten resept. Dette er ikke verdt risikoen. Alltid rådfør deg med en legen for å få en resept før du bestiller noen medisiner. Se etter forhandlere som er godkjent av regulatoren Norwegian Medicines Agency (NoMA) – Legemiddelverket.

Kilder

medicines.org.uk
risingmaster.com
netdoctor.co.uk
National Institute for Health and Care Excellence